Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ake su priciny derpesie?..

25. 11. 2007

ČO JE PRÍČINOU DEPRESIE?

Čo sa deje behom depresie mozgu ?

Epizóda depresívnej nálady je spojená s relatívnym nedostatkom niektorých mozgových neurotransmiterov - serotonínu ,

noradrenalínu alebo dopamínu na nervových zakončeniach (synapsiách) v mozgu. Antidepresíva dokážu postupne zvýšiť

dostupnosť týchto látok a tým pomáhajú normalizovať biologickú rovnováhu.Prečo ale niekto reaguje behom svojho života rozvojom depresívnej poruchy a iný človek vôbec?

Odpoveď na túto otázku hľadá mnoho vedeckých týmov na celom svete. Úplne jasnú odpoveď zatiaľ nepoznáme. Vieme už, že na zraniteľno-

sti k depresii sa podieľa rada faktorov a to u rôznych ľudí v rôznej miere. Najdôležitejšie z ich uvádzame:
(a) Vrodené faktory : V niektorých rodinách sa objavujú častejšie depresívne poruchy. To môže znamenať, že je tu príto-

mná vrodená biologická zraniteľnosť.
(b) Podmienky vývoja v detstve: Najčastejšie súvisí s rozvojom depresie v dospelosti strata dôležitej osoby v detstve, na -

príklad smrť alebo rozchod rodičov. Taktiež predčasné oddelenie od matky, nedostatočná starostlivosť, tyranie dieťaťa

alebo naopak prílišné rozmaznávanie a uľavovanie od povinností bývajú často v súvislosti s rozvojom depresie v dospe-

lom veku.
(c) Stresové životné udalosti : Stresové životné udalosti sú často spúšťače depresie. Ide o udalosti, ktoré vedú k sociálnej

izolácii (strata partnera alebo jeho odchod), zmene role (prechod zo školy do zamestnania, príchod dieťaťa do rodiny,

prechod na iné zamestnanie), strata dôležitej role (odchod dospelých detí z rodiny,) strata autonómie, prirodzenej aktivi-

ty a dôležitosti (odchod do dôchodku, dôsledkom telesné choroby v starobe), apod.
(d) Biochemické faktory : Pri depresiách dochádza k poruche v prenose serotonínu, noradrenalínu a dopamínu v mozgu.

Táto biochemická porucha je prítomná pravdepodobne u všetkých typov depresií, či nám ich rozvoj je viac pochopiteľný

z toho, čo sa v živote toho ktorého človeka stalo, alebo depresia prišla akoby z ničoho nič. Či táto biologická porucha je

príčinou depresie, alebo len jej súčasťou, to zatiaľ nevieme. Dôležité je ale poznanie, že lieky, ktoré túto biochemickú

odchýlku zregulujú do normálneho stavu, dokážu odstrániť depresiu.
(e) Psychologické faktory: Psychologické faktory môžu hrať podstatnú rolu. Ľudia s nízkym sebavedomím, ktorí sa pozera-

jú na seba, okolnosti a budúcnosť pesimisticky, alebo ľudia, ktorí žijú v silne stresujúcich podmienkach, sú viac náchylní

k rozvoju depresie. Často sú to ľudia s problémami v asertívnom jednaní. Nie sú schopní povedať nie v situáciách, kedy

by bolo odmietnutie na mieste, majú potiaže so znášaním kritiky od ostatných. Sami kritizovať nevedia a keď sa o to pokú-

sia, môže to byť prehnané. Majú nadmernú potrebu pochvaly a posilnenia od druhých a bývajú nadmerne závislí na hodno-

tení druhých. Inou tendenciou je obracať hnev na seba i v situáciách, kedy by mal patriť inému, alebo prenášať hnev z jed-

nej situácie do druhej (napr. z práce do rodiny). Hnev často mylne považujú za emóciu, ktorú by nikdy prežívať nemali.
(f) Súčasná rodinná a pracovná situácia: Konflikty v rodinnom živote a problémy v práci veľmi často súvisia s rozvojom de-

presie a úzkosti. V rodine to bývajú konflikty medzi partnermi, medzi rodičmi a deťmi. V práci zase okrem vzťahových kon-

fliktov tiež workoholizmus (nadmerné pracovné tempo, nedostatok odpočinku).
(g) Telesné ochorenia: Depresia môže byť tiež spojená so súbežným telesným ochorením. To platí pre staršiu populáciu.

Depresívna epizóda môže naväzovať na ischemickú chorobu srdečnú, vysoký krvný tlak, mozgovú príhodu, Parkinsonovú

chorobu, cukrovku, reumatizmus, zníženú činnosť štítnej žľazy, apod. Emočná porucha môže tiež zhoršovať priebeh všet-

kých týchto ochorení. Niekedy nadväzuje na búrlivé hormonálne zmeny po pôrode či v klimaktériu.

(g) Lieky, drogy a alkohol: Rozvoj depresie môže tiež súvisieť s užívaním niektorých liekov. Objavuje sa napríklad po uží-

vaní hormónu prednizonu a po niektorých liekoch užívaných k liečbe vysokého krvného tlaku. Veľmi často vedie k depresii

nadmerná konzumácia alkoholu alebo závislosť na drogách.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář